SEBİLÜRRESAD DERGİSİ


Sebilürreşad, İslamcılık fikriyatını yaymak için 1908 ağustosunda Mehmet Âkif Ersoy'un başyazarlığında önce Sırat-ı Müstakim adıyla çıkarılmaya başlanan ve daha sonra Sebilürreşad olarak adı değiştirilen, islam coğrafyasının tümüne fikir, düşünce ve islami bir bilinç vermek için yayınlanan derginin adıdır.

Sırat-ı Müstakim, başyazarlığını Mehmet Âkif'in yaptığı ve İslamcılık düşüncesinin kendini kurduğu, İslamcılık hareketinin tezlerini oluşturduğu haftalık yayımlanan bir İslami dergiydi. 1908-1925 yılları arasında, 641 sayı yayınlanmış ve 183. sayıdan sonra Sebilürreşad adıyla yayımına devam edilmiştir.

İstanbul’da çıkarılan Sebilürreşad, Anadolu’nun birçok bölgesinde de yayımlanmış, ilaveten Rusya, Hindistan ve Arap coğrafyası Müslümanlarının da gündemini belirleyebilmiştir. Ebül’ula Mardin ve Eşref Edip'in kurduğu bu haftalık derginin yazarları arasında başta Mehmet Akif olmak üzere Abdülaziz Çaviş, Bereketzade İsmail Hakkı, Babanzade Ahmet Naim, Ferit Kam, Mehmet Fahrettin, İzmirli İsmail Hakkı, Tâhir'ül Mevlevî, Aksekili Ahmet Hamdi, Mehmet Şemsettin Günaltay, Manastırlı İsmail Hakkı, Bursalı Mehmet Tahir, Abdürreşid İbrahim, Mehmet Emin Resulzade, Ayaz İshaki, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu vardır.

Derginin genel politikası İslam birliği, İslam ahlakı, Kur'an ve Sünnete dönüştür. Sebîlürreşad 50 yıl aradan sonra 14 Ağustos 2016 tarihi ile yeniden Ankara merkezli olarak gazeteci-yazar Fatih Bayhan'ın öncülüğünde yayım hayatına başlamıştır. Sebilürreşad, 14 Ağustos 2016 tarihli 1008'inci sayısı ve "Allah'ın inayetiyle, devam.." manşetiyle okurlarıyla buluştu. Sebilürreşad, Şubat 2020'ye kadar her ayın 14. günü yayımlandı. Mart 2020'den itibaren her ayın 1'nden itibaren çıkmaya başladı.

© 2020 Sebilürreşad - İstiklal Kısa Film Yarışması

© 2020 Sebilürreşad - İstiklal Kısa Film Yarışması