YARIŞMA JÜRİSİ


Jüri daha sonra açıklanacaktır.

© 2020 Sebilürreşad - İstiklal Kısa Film Yarışması

© 2020 Sebilürreşad - İstiklal Kısa Film Yarışması